İşe Alım Süreci Nasıl Yönetilmelidir? İşe Alım Sürecindeki Temel Aşamalar Nelerdir?

  • 21 Jan 2024

İşe Alım Süreci Nasıl Yönetilmelidir?

İşe alım süreci şirketler ve İK profesyonelleri açısından önemli konuların başında gelir. Şirket kültürüne ve açık pozisyona uygun adayı seçmek pek çok aşamayı beraberinde getirir. İşe alım süreci boyunca temel adımları doğru biçimde takip etmek ve adayların becerilerini iyi ölçmek gerekir. Adaylar hakkında yapılan değerlendirmelerin doğruluğu şirketin gelecekteki başarısına doğrudan katkı sağlar. İşe alım görüşmelerinde adayın niteliklerine ek olarak karakteristik özellikleri, deneyimleri ve çeşitli becerileri de ölçülür. İşe alım sürecini iyi şekilde yöneten şirketler, marka değerini de artırma şansına sahiptir. Peki, kurumsal firmaların işe alım süreçleri nelerdir? Bu süreç nasıl doğru yönetilir?

İşe Alım Sürecindeki Temel Aşamalar

İşe alım süreci aşamaları şirketler açısından kritik öneme sahiptir. İK departmanı tarafından yürütülen bu süreçler çeşitli beceri, eğitim ve nitelikleri ölçmeye dayalıdır. İlgili süreçte adayın birçok özelliğini bir arada değerlendirmek gerekir. Farklı açılardan analiz edilen ve başarılı bulunan adaylar uzun vadede şirketin başarısına ortak olur. İşe alım süreci birkaç önemli temel aşamadan oluşur. Şirketler tüm bu adımları tamamladığında doğru adayı işe alabilir. İşte işe alım sürecinde takip edilmesi gereken aşamalar:

İhtiyaçları Belirleme

İK ekibi tarafından işe alım sürecinin başlatılması için şirket ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekir. Bu, işe alım sürecinin ilk aşamasını oluşturur. İhtiyaç analizi aşamasında İK profesyonelleri çeşitli pozisyonlar için temel becerilerin neler olduğunu analiz eder. İlgili süreç sayesinde çalışan ve pozisyon arasında doğru bağlantı kurabilmek mümkün olur. Ardından pozisyona dair performans göstergeleri belirlenir. Bu aşamada İK ekibi, rakip şirketlerin pozisyonlarını inceleyerek fikir sahibi olabilir. Pozisyon analizi yapmak iş tanımının daha rahat bir şekilde oluşturulmasına imkân tanır. Özetle, ihtiyaçları belirleme aşaması şirketlerin işe alım sürecinin ön hazırlığı olup yolculuğun temelini oluşturur.

İş İlanı Oluşturma

Günümüzde iş ilanları için profesyonel iş ağları, sosyal medya platformları ve şirket web siteleri sıkça kullanılır. İşe alım aşamasının ikinci adımı olan iş ilanı oluşturma kısmı tamamlandıktan sonra bu kanallar aracılığıyla paylaşım yapılabilir. Şirket için uygun adayın hangi yöntemlerle bulunacağı iş ilanı oluşturma aşamasında değerlendirilir. İlanın nerede yayımlanması gerektiği, iş tanımının oluşturulması ve gerekli diğer adımlar İK ekipleri tarafından analiz edilir. Sonrasında iş tanımı detaylı bir şekilde açıklanır ve iş ilanı hâline getirilir. İş ilanı, şirket kültürünü yansıtan platformlarda yayımlanır. Bu sayede doğru adaylara ulaşılması hedeflenir. Söz konusu iş ilanı hazırlanırken şirket kimliğini yansıtan bir dil  ve üslup benimsenir. Bunun yanı sıra ilanda adaya sunulan avantajlar ve fırsatlardan da bahsetmek gerekir.

Başvuruların İncelenmesi

İK personeli tarafından iş ilanı ilgili platformlarda yayımlandıktan sonra adayların CV’leri şirkete ulaşmaya başlar. Bu aşamada pozisyon için yapılan başvurular İK profesyonelleri tarafından titizlikle incelenmelidir. Pozisyona uygun olarak görülen ve istenen nitelikleri karşılayan adaylar İK çalışanları tarafından kısa listeye alınabilir.

Mülakat Düzenleme

Mülakatlar işe alım sürecinin kritik aşamaları arasında yer alır. Kısa listeye giren adaylar İK ekibi tarafından aranarak görüşmeye davet edilir. Bu aşama şirketlere göre değişiklik gösterebilir. Bazi şirketler teknolojiden yararlanarak yüz yüze görüşme yerine görüntülü görüşme gibi yöntemleri de tercih edebilir. Mülakat sürecinde özgeçmişi beğenilen adaylarla görüşmeler gerçekleştirilir. Görüşme sırasında eğitim, nitelikler ve pozisyonun gerektirdiği beceriler konusunda adaylara sorular sorulur. Bu esnada adayların cevapları, pozisyona uyumlulukları ve motivasyonları göz önüne alınır. Adayların en iyi şekilde değerlendirilmesi için mülakat aşamasını birkaç seansa yaymak gerekebilir. Bu, daha kapsamlı bir değerlendirme yapmaya olanak sunar.

Yetenek Değerlendirmesi ve Testler

Üst düzey yetenek ve beceri gerektiren pozisyonlar için adaylara çeşitli yetenek testleri sunulabilir. Burada amaç, adayın yeteneklerini ölçmek ve pozisyon için yeterli olup olmadığını anlamaktır. Bunun yanında İK ekipleri tarafından adayların karakteristik özellikleri, takım uyumu ve liderlik özelliklerini ölçmek amacıyla da çeşitli testler yapılabilir. İlgili testler sayesinde adayların tüm nitelikleri detaylı bir şekilde ele alınır. Tüm testlerde uygunluk gösteren adaylar arasından seçim yapılarak pozisyon için en doğru kişi seçilir.

Referans Kontrolü

Seçilen adayın pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesinde referans kontrolü önem taşır. Adayın geçmiş referanslarının kontrol edilmesi ve geçmiş iş ilişkilerinin incelenmesi şirkete uyum konusunda önemli ipuçları sağlar. Geçmiş performansı başarılı olan ve referansları olumlu seyreden aday, şirket için güvenli olarak değerlendirilebilir. Özgeçmişinde yanlış beyanlar bulunan adaylar ise elenir ve yerine yedek adaylar değerlendirmeye alınır.

İş Teklifi

Referans kontrolünün ardından uygun bulunan aday, iş teklifi için görüşmeye çağırılır. Bu aşamada adaya iş teklifinin detayları, çeşitli fırsatlar ve avantajlar sunulur. İş teklifinin adayın beklentileri ile uyumlu olması önemlidir. Teklif paketindeki maddeler gerekli durumlarda adayla karşılıklı pazarlık yapılarak esnetilebilir. Bu noktada iki tarafın da çözüm odaklı olması sürecin başarıyla sonlanmasına yardım eder.

Vardiya yönetim süreçlerinizi nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi öğrenmek için

Demo Talep Edin Toplantı Planlayın